Φιλοξενία Zurmo

Λογισμικό: Zurmo
Περιγραφή: Zurmo is an Open Source Customer Relationship Management (CRM) application that is mobile, social, and gamified.
Πληροφορίες: Zurmo Overview
Χαρακτηριστικά: Zurmo Features
Demo: Zurmo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.