Φιλοξενία Zsite

Λογισμικό: Zsite
Περιγραφή: Zsite is used for building professional enterprise marketing websites to popularize products and develop the business.
Πληροφορίες: Zsite Overview
Χαρακτηριστικά: Zsite Features
Demo: Zsite Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.