Φιλοξενία Zikula

Λογισμικό: Zikula
Περιγραφή: Zikula is a Web Application Toolkit, which allows you to run impressive websites and build powerful online applications.
Πληροφορίες: Zikula Overview
Χαρακτηριστικά: Zikula Features
Demo: Zikula Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.