Φιλοξενία Zeuscart

Λογισμικό: Zeuscart
Περιγραφή: Zeuscart is an incredibly stable & richly-interfaced, open source shopping cart.
Πληροφορίες: Zeuscart Overview
Χαρακτηριστικά: Zeuscart Features
Demo: Zeuscart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.