Φιλοξενία ZenTao

Λογισμικό: ZenTao
Περιγραφή: ZenTaoPMS is an open source project management system with product management, project management, bug management, testcase management, doc management, todo management and many other features in one application.
Πληροφορίες: ZenTao Overview
Χαρακτηριστικά: ZenTao Features
Demo: ZenTao Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.