Φιλοξενία Zenphoto

Λογισμικό: Zenphoto
Περιγραφή: a simpler web photo gallery
Πληροφορίες: Zenphoto Overview
Χαρακτηριστικά: Zenphoto Features
Demo: Zenphoto Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.