Φιλοξενία Zend

Λογισμικό: Zend
Περιγραφή: Zend Framework is based on simplicity, object-oriented best practices
Πληροφορίες: Zend Overview
Χαρακτηριστικά: Zend Features
Demo: Zend Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.