Φιλοξενία Zenbership

Λογισμικό: Zenbership
Περιγραφή: Zenbership is a 100% free, open source membership CRM platform, designed to provide a central hub from which online businesses and organizations can manage and automate tasks
Πληροφορίες: Zenbership Overview
Χαρακτηριστικά: Zenbership Features
Demo: Zenbership Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.