Φιλοξενία Zenario

Λογισμικό: Zenario
Περιγραφή: Zenario CMS is a browser-based, multilingual content management system.
Πληροφορίες: Zenario Overview
Χαρακτηριστικά: Zenario Features
Demo: Zenario Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.