Φιλοξενία Zen Cart

Λογισμικό: Zen Cart
Περιγραφή: Putting the dream of online business ownership within reach of anyone!
Πληροφορίες: Zen Cart Overview
Χαρακτηριστικά: Zen Cart Features
Demo: Zen Cart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.