Φιλοξενία Zdoo

Λογισμικό: Zdoo
Περιγραφή: Zdoo focuses on Enterprise Collaboration System
Πληροφορίες: Zdoo Overview
Χαρακτηριστικά: Zdoo Features
Demo: Zdoo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.