Φιλοξενία YOURLS

Λογισμικό: YOURLS
Περιγραφή: YOURLS is a small set of PHP scripts that will allow you to run your own URL shortening service
Πληροφορίες: YOURLS Overview
Χαρακτηριστικά: YOURLS Features
Demo: YOURLS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.