Φιλοξενία Yclas

Λογισμικό: Yclas
Περιγραφή: OpenClassifieds is a free open source script for classifieds, advertisement or listings
Πληροφορίες: Yclas Overview
Χαρακτηριστικά: Yclas Features
Demo: Yclas Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.