Φιλοξενία Xoops

Λογισμικό: Xoops
Περιγραφή: Xoops is an easy to use dynamic web content management system written in PHP
Πληροφορίες: Xoops Overview
Χαρακτηριστικά: Xoops Features
Demo: Xoops Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.