Φιλοξενία XMS

Λογισμικό: XMS
Περιγραφή: XMS is an online visual web development enviroment and framework, providing a web application base, with multi language support, based on XML.
Πληροφορίες: XMS Overview
Χαρακτηριστικά: XMS Features
Demo: XMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.