Φιλοξενία XMB

Λογισμικό: XMB
Περιγραφή: XMB is a lightweight PHP forum software with all the features you need to support a growing community
Πληροφορίες: XMB Overview
Χαρακτηριστικά: XMB Features
Demo: XMB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.