Φιλοξενία Xibo

Λογισμικό: Xibo
Περιγραφή: Xibo CMS is a PHP/MySQL web application which can run on Windows/Mac or Linux
Πληροφορίες: Xibo Overview
Χαρακτηριστικά: Xibo Features
Demo: Xibo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.