Φιλοξενία Xerte Online Toolkits

Λογισμικό: Xerte Online Toolkits
Περιγραφή: Xerte Online Toolkits is a server-based suite of tools for content authors
Πληροφορίες: Xerte Online Toolkits Overview
Χαρακτηριστικά: Xerte Online Toolkits Features
Demo: Xerte Online Toolkits Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.