Φιλοξενία XCloner

Λογισμικό: XCloner
Περιγραφή: XCloner is a professinal backup and restore application designed for PHP/Mysql websites
Πληροφορίες: XCloner Overview
Χαρακτηριστικά: XCloner Features
Demo: XCloner Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.