Φιλοξενία X2CRM

Λογισμικό: X2CRM
Περιγραφή: X2CRM is an open source based Sales, Marketing Automation and Service application designed exclusively for companies that require a tightly focused customer information system.
Πληροφορίες: X2CRM Overview
Χαρακτηριστικά: X2CRM Features
Demo: X2CRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.