Φιλοξενία X-Cart

Λογισμικό: X-Cart
Περιγραφή: X-Cart is a PHP/MySQL based secure shopping cart software with open source code.
Πληροφορίες: X-Cart Overview
Χαρακτηριστικά: X-Cart Features
Demo: X-Cart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.