Φιλοξενία WordPress

Λογισμικό: WordPress
Περιγραφή: WordPress is a state-of-the-art publishing platform with a focus on aesthetics, web standards, and usability.
Πληροφορίες: WordPress Overview
Χαρακτηριστικά: WordPress Features
Demo: WordPress Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.