Φιλοξενία Word Search Puzzle

Λογισμικό: Word Search Puzzle
Περιγραφή: Word Search Puzzle is a fun and simple game
Πληροφορίες: Word Search Puzzle Overview
Χαρακτηριστικά: Word Search Puzzle Features
Demo: Word Search Puzzle Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.