Φιλοξενία WonderCMS

Λογισμικό: WonderCMS
Περιγραφή: WonderCMS is a completely free open source Content Management System, or in other words, a free website builder.
Πληροφορίες: WonderCMS Overview
Χαρακτηριστικά: WonderCMS Features
Demo: WonderCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.