Φιλοξενία Wolf CMS

Λογισμικό: Wolf CMS
Περιγραφή: Wolf CMS It simplifies content management by offering an elegant user interface
Πληροφορίες: Wolf CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Wolf CMS Features
Demo: Wolf CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.