Φιλοξενία WikkaWiki

Λογισμικό: WikkaWiki
Περιγραφή: Wikkawiki is a flexible, standards-compliant and lightweight wiki engine.
Πληροφορίες: WikkaWiki Overview
Χαρακτηριστικά: WikkaWiki Features
Demo: WikkaWiki Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.