Φιλοξενία WideImage

Λογισμικό: WideImage
Περιγραφή: WideImage is an object-oriented library for image manipulation.
Πληροφορίες: WideImage Overview
Χαρακτηριστικά: WideImage Features
Demo: WideImage Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.