Φιλοξενία WHMCS

Λογισμικό: WHMCS
Περιγραφή: WHMCS is an all-in-one client management, billing & support solution for online businesses.
Πληροφορίες: WHMCS Overview
Χαρακτηριστικά: WHMCS Features
Demo: WHMCS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.