Φιλοξενία webtrees

Λογισμικό: webtrees
Περιγραφή: webtrees is the web’s leading on-line collaborative genealogy application.
Πληροφορίες: webtrees Overview
Χαρακτηριστικά: webtrees Features
Demo: webtrees Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.