Φιλοξενία Website Baker

Λογισμικό: Website Baker
Περιγραφή: Website Baker is a PHP-based Content Management System
Πληροφορίες: Website Baker Overview
Χαρακτηριστικά: Website Baker Features
Demo: Website Baker Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.