Φιλοξενία WebMail Lite

Λογισμικό: WebMail Lite
Περιγραφή: WebMail Lite is Fast and easy-to-use webmail front-end for your existing IMAP mail server.
Πληροφορίες: WebMail Lite Overview
Χαρακτηριστικά: WebMail Lite Features
Demo: WebMail Lite Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.