Φιλοξενία Webinsta Maillist

Λογισμικό: Webinsta Maillist
Περιγραφή: WEBinsta mailing list manager is built to provide a centralized mailing list
Πληροφορίες: Webinsta Maillist Overview
Χαρακτηριστικά: Webinsta Maillist Features
Demo: Webinsta Maillist Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.