Φιλοξενία WeBid

Λογισμικό: WeBid
Περιγραφή: WeBid is an open-source auction script
Πληροφορίες: WeBid Overview
Χαρακτηριστικά: WeBid Features
Demo: WeBid Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.