Φιλοξενία webERP

Λογισμικό: webERP
Περιγραφή: webERP is a complete web based accounting/ERP system that requires only a web-browser and pdf reader to use.
Πληροφορίες: webERP Overview
Χαρακτηριστικά: webERP Features
Demo: webERP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.