Φιλοξενία WebCollab

Λογισμικό: WebCollab
Περιγραφή: WebCollab is a collaborative web-based system for projects and project management.
Πληροφορίες: WebCollab Overview
Χαρακτηριστικά: WebCollab Features
Demo: WebCollab Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.