Φιλοξενία WebCalendar

Λογισμικό: WebCalendar
Περιγραφή: WebCalendar is a PHP-based calendar application
Πληροφορίες: WebCalendar Overview
Χαρακτηριστικά: WebCalendar Features
Demo: WebCalendar Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.