Φιλοξενία Webasyst

Λογισμικό: Webasyst
Περιγραφή: Webasyst is a suite of web apps that helps people work together in teams, collaborate, build websites and online stores – all in one place.
Πληροφορίες: Webasyst Overview
Χαρακτηριστικά: Webasyst Features
Demo: Webasyst Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.