Φιλοξενία wallabag

Λογισμικό: wallabag
Περιγραφή: wallabag is a read-it later application. You can use it to save a link (including all content : text, images, videos).
Πληροφορίες: wallabag Overview
Χαρακτηριστικά: wallabag Features
Demo: wallabag Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.