Φιλοξενία Vty

Λογισμικό: Vty
Περιγραφή: Vty is a web-based database manager script written with Php. It’s for Mysql.
Πληροφορίες: Vty Overview
Χαρακτηριστικά: Vty Features
Demo: Vty Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.