Φιλοξενία Vtiger

Λογισμικό: Vtiger
Περιγραφή: Vtiger CRM is a free CRM software ideal for small and medium businesses, with low-cost product support available to production users that need reliable support.
Πληροφορίες: Vtiger Overview
Χαρακτηριστικά: Vtiger Features
Demo: Vtiger Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.