Φιλοξενία Vision Helpdesk

Λογισμικό: Vision Helpdesk
Περιγραφή: Vision Helpdesk is a Web-Based True Satellite Helpdesk Software that allows you to manage support for Multiple Companies at one place.
Πληροφορίες: Vision Helpdesk Overview
Χαρακτηριστικά: Vision Helpdesk Features
Demo: Vision Helpdesk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.