Φιλοξενία VidiScript

Λογισμικό: VidiScript
Περιγραφή: VidiScript is an open source video sharing community script
Πληροφορίες: VidiScript Overview
Χαρακτηριστικά: VidiScript Features
Demo: VidiScript Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.