Φιλοξενία Vanilla

Λογισμικό: Vanilla
Περιγραφή: Vanilla Forums are open-source, standards-compliant, customizable discussion forums.
Πληροφορίες: Vanilla Overview
Χαρακτηριστικά: Vanilla Features
Demo: Vanilla Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.