Φιλοξενία UserSpice

Λογισμικό: UserSpice
Περιγραφή: UserSpice is a PHP User Management Framework. It is designed from the ground up to be the perfect starting point for any web development project that requires users to login.
Πληροφορίες: UserSpice Overview
Χαρακτηριστικά: UserSpice Features
Demo: UserSpice Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.