Φιλοξενία Unmark

Λογισμικό: Unmark
Περιγραφή: Unmark is designed to help you actually do something with your bookmarks, rather than just hoard them.
Πληροφορίες: Unmark Overview
Χαρακτηριστικά: Unmark Features
Demo: Unmark Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.