Φιλοξενία Unclassified NewsBoard

Λογισμικό: Unclassified NewsBoard
Περιγραφή: The Unclassified NewsBoard (short UNB) is an open-source, PHP-based internet bulletin board system
Πληροφορίες: Unclassified NewsBoard Overview
Χαρακτηριστικά: Unclassified NewsBoard Features
Demo: Unclassified NewsBoard Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.