Φιλοξενία UNA

Λογισμικό: UNA
Περιγραφή: UNA is a Community Management System for building and running modern social websites.
Πληροφορίες: UNA Overview
Χαρακτηριστικά: UNA Features
Demo: UNA Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.