Φιλοξενία UIkit

Λογισμικό: UIkit
Περιγραφή: UIkit A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces.
Πληροφορίες: UIkit Overview
Χαρακτηριστικά: UIkit Features
Demo: UIkit Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.