Φιλοξενία u-Auctions

Λογισμικό: u-Auctions
Περιγραφή: Your u-Auction website will be displayed in all the major search
Πληροφορίες: u-Auctions Overview
Χαρακτηριστικά: u-Auctions Features
Demo: u-Auctions Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.