Φιλοξενία Typesetter

Λογισμικό: Typesetter
Περιγραφή: Typesetter is an easy to use,lightweight and fully functional content management system (cms).
Πληροφορίες: Typesetter Overview
Χαρακτηριστικά: Typesetter Features
Demo: Typesetter Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.